Coparm-projektuje separatory jedno i dwustopniowe. Te sita umieszczane są na szczycie instalacji do selekcji odpadów i pozwalają na ich separacje pod kątem ich konsystencji. Masa odpadowa zostaje podzielona na trzy strumienie, zależnie od wagi, odpad spada w odpowiedni kanał. Masa odpadowa spada na pochyłe i obracające się dno, które poprzez kolisty ruch wytwarza impuls i generuje ruch poszczególnych elementów.

W tej fazie poszczególne odpady, zachowują się w różny sposób. Elementy delikatne (płaskie i lekkie), takie jak papier, tektura, folia z tworzyw sztucznych, tkaniny itp zostają wrzucone w odpowiedni kanał i spadają w dół do przeznaczonego dla nich zbiornika (frakcja podsitowa lekka). Materiały ciężkie takie jak kamienie, metal itp kierują się ku górze skąd trafiają do zarezerwowanego dla nich zbiornika (frakcja nadsitowa ciężka). Materiał sypki zostaje przesiany i spada do zbiornika środkowego(frakcja podsitowa miałka).

Powyższy proces przesiewania rozdziela strumnień odpadów na trzy frakcje:
Frakcja podsitowa miałka,
Frakcja podsitowa lekka,
Frakcja nadsitowa ciężka.

W dalszych etapach poszczególne frakcje zostają poddane dalszej obróbce.

Cechy techniczne separatora jednostopniowego

 • Długość maksymalna: 6.000 mm

 • Wielkość maksymalna: 2.210 mm

 • Wysokość maksymalna: 2.570 mm

 • Ilość przekładni: 6 (jednostopniowy, 6+6 (dwustopniowy)

 • Perforatura sita: 50 x 50 mm

 • Nachylenie płaszczyzny przesiewającej: 0 – 10 stopni

 • Ilość silników: 1 unità

 • Zainstalowana moc: 1 x 7,5 kW = 7,5 kW

 • Zmiana częstotliwości: Poprzez inwerter

Cechy techniczne separatora dwustopniowego

 • Wielkość maksymalna: 9.280 mm

 • Długość maksymalna: 2.600 mm

 • Wysokość maksymalna: 2.650 mm

 • Numero pale primo stadio: 6 unità

 • Numero pale secondo stadio: 6 unità

 • Lunghezza pale primo e secondo stadio: 4.000 mm

 • Larghezza pale primo e secondo stadio: 350 mm

 • Foronomia piani vaglianti: 50 x 50 mm

 • Inclinazione piani vaglianti: 0 – 15 gradi

 • Numero motori: 2 unità

 • Zainstalowana moc: 15 Kw (N° 2 x 7,5 Kw/cad.)

 • Zmiana częstotliwości: Poprzez inwerter

Selekcja ze stałych odpadów komunalnych
Recykling
Przemysł papierniczy

Gama przesiewaczy Coparm