Prasa PC 125 jest rezultatem wnikliwej analizy i doświadczenia w naszej branży i opiera się na genialnych i niepowtarzalnych rozwiązaniach techniologicznych. Prasa przeznaczona dla średnich przedsiębiorstw odzysku.

Struktura wykonana jest z uwzględnieniem problemów wykrytych w procedurach belowania. Wyposażona jest w pięć programów, które przeznaczone są do różnego typu odpadów. Osiąga ona doskonałe wyniki w belowaniu tworzyw sztucznych, w tym butelek PET i pojemników na płyny.

Doskonała kompakcja materiałów porównywalna do kompakcji pras przemysłowych. Jej najważniejsze cechy to: duży nacisk, doskonała kompakcja, szybkość.

Cechy techniczne

  • Rozmiar beli: 110 x 110 cm x Var.

  • Wydajność: 28 – 30 ton/h

  • Wydajność objętościowa: 600 mc/h

  • Moc: 120 Hp – 90 Kw

  • Nacisk: 170 ton

  • Cykle: N° 4 / min

  • Ciśnienie: 14 Kg/cmq

  • Wiązanie: N° 5 wiązań horyzontalnych

  • Drut wiążący: żelazny

  • Wielkość leja zasypowego: 1000 x 1800 mm

Łożyska do cewek: 1000 Kg/każda
Specjalne wiązanie do odpadów
Wzmocniony tłok dociskający do odpadów
Niszczarka w leju zasypowym do gazet i czasopism
Kolor inny niż standard (RAL 6011)
Centralny system oleodynamiczny tłumiacy hałas
Program nadzorczo-diagnostyczny do prasy
Instalacja do zasysania pyłu w leju zasypowym
System do automatycznego ważenia beli
Instalacja do foliowania i hermetycznego pakowania beli
Wiązanie plastikowym drutem

Gama pras Coparm