Model idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw odzysku. Format beli to: 100x110cm. Nacisk i wydajność dostosowane są do belowania takich materiałów jak: papier, karton, folia plastikowa, tkaniny z tworzyw sztucznych, sieczka, plastikowe pojemniki i odpady przetwarzalne w tym komunalne i przemysłowe (nie toksyczne).

Wyposażona jest w lej zasypowy odpowiedni dla odpadów i materiałów wielkogabarytowych. Rezultat końcowy w odniesieniu do wydajności i zagęszczenia jest bardzo interesujący, przede wszystkim pod względem obnniżenia kosztów. Zazwyczaj uzyskuje się bele kartonu o wadze 1.200 kg/ szt.

Specyfikacja techniczna

  • Rozmiar beli: 100 x 110 cm x Var. (Bxh)

  • Wydajność: 15 – 20 ton/h

  • Produkcja objętościowa: 400 mc/h

  • Moc: 100Hp – 75 Kw

  • Nacisk: 120 ton

  • Cykle: N° 4 / min

  • Ciśnienie: 11 Kg/cmq

  • Wiązanie: N° 5 drutów horyzontalnych

  • Drut wiążący: żelazny

  • Wielkość leja zasypowego: 900 x 1500 mm

Łożyska do cewek: 1000 Kg/każda
Specjalne wiązanie do odpadów
Wzmocniony tłok dociskający do odpadów
Niszczarka w leju zasypowym do gazet i czasopism
Kolor inny niż standard (RAL 6011)
Centralny system oleodynamiczny tłumiący hałas
Program nadzorczo-diagnostyczny do prasy
Instalacja do zasysania pyłu w leju zasypowym
System do automatycznego ważenia beli
Instalacja do foliowania i hermetycznego pakowania beli
Wiązanie plastikowym drutem

Gama pras Coparm